Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Dags att börja bygga kasarna

Då vi nu har fått tillstånd för våra valborgseldar, kan vi börja lägga upp material för dessa. Tänk på att endast lägga ris och kvistar på kasarna. Max tjocklek på grenar får vara 5 cm. Inga löv skall läggas på kasarna, de hör hemma i komposten eller i rabatten. Inte heller får vi lägga möbler, virke eller annat på kasarna. Det är viktigt att det material som skall eldas upp, brinner snabbt så att vi slipper gå eldvakt i flera dagar efter Valborg. Detta har fungerat bra de senaste åren, låt oss sköta det lika bra i år.

Mer info om Valborgsfirandet kommer inom kort.

/2019-04-01

Läs mer

Vårstädardagen 27 april

Vårstädardagen kommer i år att äga rum lördagen den 27 april med start kl 10.00. 

Fr o m denna säsong kommer städdagarna att fungera lite annorlunda än tidigare. För att få en jämnare uppslutning mellan vår- och höststädning, kommer vi att dela upp deltagandet mellan udda och jämna lottnummer. Nu till vårstädningen kallas alla med udda lottnummer. Till höststädningen den 28 september kallas alla med jämna lottnummer. Nästa år byter vi, så att jämna nummer städar på våren och udda på hösten.

Om du redan nu vet att du inte kan städa den dagen du blir kallad, försök då att byta med någon annan, helst på din egen gata. Meddela då gatuvärden hur bytet har skett, så att avprickningen blir korrekt.

Det kommer även att finnas möjlighet att utföra sin arbetsplikt utanför städdagarna. Gatuvärdarna kommer att ha listor på uppgifter som räknas som utförd arbetsplikt. Toalettstädning är ett annat alternativ, kontakta Kristina Stenson för ytterligare information: kristina.stenson@comhem.se

Vattnet är avstängt tills vidare. Vi återkommer med information om när vi kan sätta på vattnet inför säsongen. Kom ihåg att stänga kranarna till åvattnet!

Vinterlåsen på grindarna tas bort onsdagen den 17 april. 

/2019-04-16

 

Läs mer

Loppis på Tunakolonin!

Lördagen den 15 juni kl 11 – 14 anordnas loppis på Tunakolonin. Vi håller till runt stora gräsplanen utanför föreningshuset. Du som vill sälja på loppisen fixar själv bord, det kostar ingenting.  Även försäljning av växter, honung och fika. Vid regnväder ställs evenemanget in.

För frågor, ring någon av dessa:

Stina 070-510 89 57
Ann-Sofie 076-788 60 80
Tania 070- 827 18 77
Björn 076-708 44 88

/2019-03-20

Läs mer

korta notiser

Respektera hastighetsgränsen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är förstås oacceptabelt. Rådande hastighets-begränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Påminn även hantverkare och andra besökare om att hålla hastighetsgränsen.

Klippning av hagtornshäckarna

Enligt föreningens stadgar skall samtliga häckar vara av amerikansk hagtorn. Häckarna skall klippas före midsommar, och eftersom de inte får bli högre än 120 cm skall de klippas till en lägre höjd, då de ju fortsätter att växa hela sommaren.