Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Klippning av häckarna

I arrendekontraktet framgår tydligt att våra häckar skall hållas på en höjd av max 120 cm. Vi önskar att samtliga kolonister efterföljer detta, och nu är en lämplig tidpunkt att klippa häckarna. Här finns en bra beskrivning på hur man klipper sin häck för att den skall få en fin form samtidigt som solljuset når alla grenar.

Arbetsplikten

I år har vi haft en annorlunda ordning när det gäller städdagarna. Hittills verkar det fungera mycket bra, tack vare kreativa gatuvärdar! Här kan vi njuta av en bild på ett glatt gäng som rev det gamla risiga förrådet. Stort tack för det!

 

 

Läs mer

PLANTERA ETT TRÄD FÖR FRAMTIDEN

För att synliggöra koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den biologiska mångfalden har koloniträdgårdsförbundet startat en trädkampanj. Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 2020 – augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum nästa år.

Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundets senaste cirkulär där man kan läsa mer om kampanjen och lite andra nyheter.

2020-06-29

Läs mer

Vattna inte gräset

När det är varmt och torrt väder är det många som vattnar sina gräsmattor. Det måste upphöra! Våra vattenpumpar klarar inte av trycket, de går varma ideligen och våra tekniskt ansvariga har fullt upp med att reparera pumparna, flera gånger om dagen. Man kan vattna sina odlingar och särskilt värdefulla växter, men gräsmattorna måste klara sig utan extra vattning.
/Styrelsen

Toaletterna

Toaletterna ska denna säsong INTE vara öppna för allmänheten. De SKA vara låsta, och alla medlemmar kan låsa upp dem med sin grindnyckel. Kom ihåg att låsa efter dig när du har besökt toalett eller dusch!

Städning av latrintömningsutrymmet ingår INTE i städarnas uppgifter. Ni som använder detta utrymme måste själva ansvara för att städa där. Lämna utrymmet i samma skick som du själv önskar finna det, och kom ihåg att låsa efter er.

Har du frågor om toaletterna, kontakta då Kristina Stenson på mail: kristina.stenson@comhem.se

2020-06-29

Läs mer

korta notiser

Parkera snett på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ombedes att köra in snett från höger på era platser. Detta för att det skall bli mer plats och enklare att köra ut och in.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.