Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Vi saknar toalettstädare till 12 veckor i sommar!

Vi har länge bett er medlemmar att ställa upp och städa toaletterna under säsongen. Dessvärre har gensvaret varit dåligt, och vi har i dagsläget endast städare till 11 veckor. Säsongen är 23 veckor lång.

Får vi inte fler städare kommer vi inte att kunna ha toaletterna öppna alla veckor i sommar. Vi kommer då att fortsatt hålla dem låsta i början av säsongen, så att de kan städas under de mest besökta veckorna.

Använder du själv de gemensamma toaletterna och duscharna? Vem skall i så fall städa dem, tycker du?

Vill du ställa upp och ta en städvecka, kontakta då Kristina Stenson på mail: kristina.stenson@comhem.se

Här hittar du en beskrivning av vad uppdraget innebär.

Ett förtydligande: Vi förstår om det kan verka förvirrande att vi söker toalettstädare samtidigt som myndigheterna varje dag kommer med nya restriktioner för att hindra smittspridning. Men i dagsläget är det inte restriktioner som förhindrar att vi öppnar toaletterna, det är brist på städare. Självklart kommer de som städar att få tillräckliga instruktioner för hur städningen skall gå till, man kan exempelvis använda papper som kastas i stället för trasor etc.

Vi hoppas fortfarande på en säsong på kollan med öppna toaletter och vill vara förberedda i god tid, så du som kan tänka dig att ställa upp och städa är välkommen att kontakta Kristina.

2020-04-03

Läs mer

Effekterna av coronaviruset drabbar även kollan

Vintern/våren 2020 kommer sannerligen att gå till historien. Inte bara för det milda klimatet vi har haft i Sverige, utan främst för den pandemi som har tagit sitt järngrepp om hela vår värld. Ingen undgår att påverkas, smittad eller inte. Även vår skyddade tillvaro i ”koloniparadiset” drabbas. Årsmötet kan inte hållas som planerat utan har skjutits upp. Vårstädningen kommer att genomföras senare än vanligt, information om denna kommer så snart vi har beslutat om hur den skall organiseras.

Ett annat evenemang som inte kan genomföras som planerat är Valborgsfirandet. P.g.a. smittorisken kommer det att ställas in i år. Det kommer inte heller att vara tillåtet att börja bygga upp några kasar, utan styrelsen har beslutat att inga kasar skall eldas denna vår. Anledningarna är flera, bl. a. dessa:

  • Först och främst risken med coronasmittan. Det är klart olämpligt att samla ett stort antal människor som riskerar att sprida smittan vidare.
  • Kasegruppen som skall ansvara för eldning och röjning har kraftigt decimerats då många hoppat av p.g.a. det omfattande arbetet med kasen förra året. Det tog då flera dagar för ett antal personer att ta reda på resterna och köra bort dem till återvinningen.
  • Trots uttryckliga instruktioner om att endast trädgårdsavfall får eldas, har vi alltid problem med att det läggs annat på kasarna, och vissa av våra hjälpsamma medlemmar får då rycka in och rensa bort olämpligt material.

2020-03-24

Läs mer

Årsmötet flyttas till 7 juni

Med anledning av coronasmittan har styrelsen beslutat att inte avhålla årsmötet i Tunabergsskolans matsal som planerat.

Det kommer nya besked från myndigheterna hela tiden, så det är inte lätt att veta hur man skall göra, men detta beslutades på styrelsemöte den 23 mars, med reservation för ändringar som kan bli nödvändiga om nya myndighetsdirektiv så kräver:

Årsmötet hålls utanför föreningshuset, söndagen den 7 juni kl 13.00.

  • Max en person per lott bör närvara vid mötet.
  • Vid minsta symptom på förkylning stannar man hemma.
  • Vi håller fysiskt avstånd till varandra.
  • Ingen förtäring serveras.
  • Vi försöker genomföra mötet så snabbt och effektivt som möjligt.

Årsmöteshandlingar finns för avhämtning i föreningshuset och har också skickats med e-post till alla som lämnat sin mailadress.

Sista dag för motioner och förslag till årsmötet var 25 februari.

En påminnelse: vi behöver fler som anmäler sig till toalettstädning för säsongen. Fundera redan nu på vilken vecka som skulle passa dig bäst. Kom ihåg att toalettstädning räknas som fullgjord arbetsplikt. Intresseanmälan görs till kristina.stenson@comhem.se.

/Styrelsen, Koloniträdgårdsföreningen Tuna u.p.a.

2020-03-24

 

Läs mer