Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Tusen trädgårdar 3 juli

Tunakolonin öppnar upp i Tusen trädgårdar!

Söndag den 3 juli är det åter igen dags för Tusen trädgårdar, ett rikstäckande evenemang där Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet bjuder in trädgårdsodlare att öppna upp sina trädgårdar för nyfikna besökare.

Alla kan vara med!
Din trädgård behöver inte vara perfekt. Inte ens färdig. Syftet med Tusen trädgårdar är att inspirera, utbyta kunskap och visa upp vilken enorm mångfald våra trädgårdsodlingar har att erbjuda.

Det enda kravet är att man håller öppet söndagen den 3 juli 2022 kl.10-17.

Vill du visa upp din kolonilott?
Eftersom Tunakolonin är anmäld som en gemensam enhet till evenemanget behöver du bara meddela föreningen att du vill delta. I föreningshuset finns vimplar att sätta upp vid din lott så att besökare hittar dit.

Skicka ditt namn och lottnummer till e-postadressen tusentradgardar@tunakolonin.se. Ange också om din trädgård har en egenskap som gör den extra intressant, t.ex. om du har fokus på perenner, kompostering, ätbara växter eller om du har en rosenträdgård eller är extra duktig på insektshotell.

Anmäl dig så snart som möjligt, dock senast fredag 1 juli.

Här hittar du organisatörens webbsida med bland annat digitala föreläsningar, inspiration och tips för dig som öppnar din trädgård: www.svensktradgard.se/tusen

Använd adressen tusentradgardar@tunakolonin.se om du har några frågor. 

Ansvarig Tunakolonin: Patrik Dohlmar, Tulpanvägen 32

P.S. Har du en fin bild från din kolonilott som vi kan använda för att göra reklam för Tunakolonin på Tusen trädgårdars utställarregister? Maila in den på samma e-postadress som ovan. Bilden kommer endast användas i detta sammanhang.

Städdagar 2022

Städdagarna för denna säsong har nu bestämts till följande lördagar:

7 maj, 18 juni och 24 september.
Du som fullgör din arbetsplikt i någon av städgrupperna på norrnorra behöver inte delta i någon av dessa dagar. Övrig information om städdagarna hittar du här.

 

Läs mer

Midsommar

Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidrog till det trevliga midsommarfirandet. Det gick av stapeln i strålande sol och högsommarvärme, i lite mindre format än före pandemin, men minst lika uppskattat.

 

TOALETTSTÄDARE SÖKES

Ylva Byström som ansvarar för samordningen av toalettstädningen denna säsong, saknar personer till veckorna 25 och 37. Vill du ställa upp  och städa en vecka i sommar, maila Ylva på  ylva.bystrom@gmail.com eller ring henne på 0705-37 44 16. Toalettstädning räknas som utförd arbetsplikt.

Sommarmöten 2022

Under säsongen kommer vi att bjuda in till olika intressanta föreläsningar/informationsmöten. Samtliga tillfällen äger rum på söndagar kl 13.00 i föreningshuset. Det som hittills är planerat är följande:

19 juni: Föreläsning om grunderna i kompostering samt hur du odlar din egen jord av kompost.
Föreläsare: Tatiana Alexandrovna.

24 juli: Föreläsning om biologisk mångfald.
Föreläsare: Ingrid Rogblad, Koloniträdgårdsförbundet.

4 september: Föreläsning/praktik: Beskärning av fruktträd och buskar.
Föreläsare: Trädgårdsmästare Per Axell.
Maxantal 15 st. Anmälan till johnnysvahn@hotmail.com

Uppdatering av sommarmötenas innehåll sker vartefter på hemsidan.

Välkomna önskar styrelsen.

Byggnadskommittén meddelar

Byggnadskommittén träffas en gång i månaden under tiden april till september. Datum för att senast lämna in bygglov under 2022 är 15 maj, 19 juni, 17 juli, 21 augusti och 18 september.
Skicka bygglovet till byggnadskommitte@tunakolonin.se eller lämna det i postlådan i föreningshuset.

Läs mer

Konstutställning

Hej alla ”konstnärer” på Tunakolonin. Vi planerar att ha en konstutställning i föreningshuset 27-28 augusti. Om du vill får du gärna visa upp (och förhoppningsvis sälja) dina skapelser tillsammans med övriga Tunakonstnärer. Alla former av konst och hantverk är välkomna.
Är du intresserad eller vill ha mer information, kontakta Anders Olsson, Irisvägen 94, tel. 0704 46 05 59
De som vill delta kallas sedan till ett möte i början av augusti.

Att tänka på

 

 • Häcken
  •  häcken får under hela säsongen vara högst 120 cm hög. Är din häck högre, ta ner den till godkänd höjd så slipper du anmodan.
  • utanför häcken har du ansvar för att vägen är rensad från ogräs.
  • har du inväxt av sly i häcken, ta bort det och låt det inte växa upp.
 • Stora träd/barrträd
  • Se information om stora träd här.
  • Se information här angående skötsel av barrträd.
 • Rågångar
  • Rågångarna ska vara tydliga mellan lotterna. Träd, buskar eller annan växtlighet som hänger över till grannen ska tas bort. Och rågångarna ska hållas rena från ogräs.
 • Bråte/skräp
  • Skräp i form av ris, grenar, brädor eller andra upplag av prylar får inte samlas på lotten. Högar av ris och bråte bidrar till att råttor trivs, vilket motverkar föreningens avtal med Anticimex.

Styrelsen ansvarar gentemot Uppsala kommun för att området hålls i gott skick, vilket innebär att styrelsen har rätt att beträda alla lotter och utfärda anmodan om rättelse ifall lotten är misskött.

Här nedan får du tips på företag som kan hjälpa till med beskärning och nedtagning av träd:

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se

City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97,
info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08,
info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71,
kontaktformulär

Läs mer

korta notiser

Parkera rakt på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ska nu åter parkera vinkelrätt mot gatan på era platser. I och med att häcken nu är borttagen finns det gott om utrymme att backa.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.