Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Kasar för trädgårdsavfall

Nu har vi äntligen fått tillstånd från polisen att anlägga en kase. Det blir dock INGET VALBORGSFIRANDE. Vi kan under tiden 24-28 april lägga vårt trädgårdsavfall på de vanliga platserna på södra resp norrnorra områdena. Kom ihåg att endast lägga ris, kvistar och omålat trä (ej tryckimpregnerat) på kasarna. Kasegruppen ansvarar för tändning, vakt och städning. Exakt datum för tändning beror på vädret, men sista dagen för att lägga avfall på kasarna är alltså den 28 april.

Toalettstädare sökes!

Vi saknar toalettstädare till flera veckor under sommaren. Vill du ställa upp och ta en städvecka, kontakta Kristina Stenson, kristina.stenson52@gmail.com Toalettstädning räknas som fullgjord arbetsplikt.

Gemensamma städdagar 2021

Denna säsong provar vi en ny rutin för de gemensamma städdagarna. Vi kommer att ha gemensam städning vid tre tillfällen: 8 maj, 19 juni och 25 september. Medlemmarna delas upp i tre städlag som kommer att städa vid varsitt tillfälle. Vilket lag du tillhör ser du här, och utförliga instruktioner om hur allt är tänkt att fungera finns här.

 

Läs mer

Bilgrindarna öppna

Vinterlåsen på bilgrindarna är nu borttagna så vi kommer in med jordsäckar, gödsel och en massa växter som vi kan pyssla med. Kom dock ihåg att stänga och låsa grindarna efter er vid in- och utfart. Först efter 1 maj ska grindarna vara öppna på dagtid. Tänk också på att hålla max 10 km vid körning innanför grindarna.

Angående vattnet så gäller samma sak som alla tidigare år. Det sätts på när vi bedömer att den största risken för frostskador är över.

Glad Påsk!

ÅRSMÖTE

Årsmötet genomfördes på det något underliga sättet den 27 mars. Protokoll är på väg.

Vi har sammanställt de frågor som kommit in, frågor och svar finns att läsa här.

Dagordning och röstsedel

1. Verksamhetsberättelse 2020

2-3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

4. Underhållsplan och investeringar 2021

5. Budget 2021 vs utfall 2020

6. Motion från Marianne Johansson Olli och styrelsens svar

7. Valberedningens förslag

8. Stadgar, förslag till ändringar

GUSK säljer jord och gödsel

Även i år kan vi köpa jord och gödsel genom Gamla Upsala Sportklubb, och få säckarna hemkörda utan kostnad. Här hittar du sortimentet och beställningssedel.

Läs mer

Stora träd

Den 25 september 2020 följde styrelsen upp besiktningen som genomfördes i juni då styrelsen prioriterade besiktning av stora träd.

Ny besiktning av stora träd kommer att ske kontinuerligt under våren men vara klart senast 30 juni 2021.

Strax efter midsommar kommer styrelsen också besiktiga häckarna, mer information om det kommer.

De medlemmar som har riktigt illa skötta lotter har styrelsen kontaktat för att gemensamt försöka komma fram till en lösning. Målet är att ägaren ska städa upp på sin lott eller sälja, så styrelsen slipper starta en process med avhysning som är både en ledsam och mödosam procedur. Mer information om stora träd finns under Information.

Här kommer information igen om olika företag som kan hjälpa till med beskärning eller nedtagning av träd och buskar.

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se

City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97,
info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08,
info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71,
kontaktformulär

Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år
Koloniträdgårdsförbundet har en mängd evenemang som vi digitalt kan delta i. Surfa in på deras sida och läs mer.

Läs mer

korta notiser

Parkera rakt på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ska nu åter parkera vinkelrätt mot gatan på era platser. I och med att häcken nu är borttagen finns det gott om utrymme att backa.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.