Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Sommarmöte 18 augusti

Styrelsen kallar till sommarmöte, lördagen den 18 augusti kl 13.00 på gräsplanen utanför föreningshuset.

Några av punkterna på dagordningen:

Val av ny styrelseledamot

Toalettstädningen

Arbetsplikten

Vi hoppas på stor uppslutning, välkomna!

Läs mer

Spelmansstämma på Tunakolonin

Välkomna till Tunastämman!

Söndagen den 2 september kl 14-16 vid föreningshuset.

Program:

Allspel
Buskspel
Öppen scen i olika musikkonstellationer

Ta med egen kaffekorg. Ingen servering kommer att finnas, men vi har tillgång till föreningshuset vid regn. Ta med inneskor!

Kontaktperson: Ingvar Hübbinette, tel 0703-33 36 13

Läs mer

korta notiser

Respektera hastighetsgränsen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är oacceptabelt. Rådande hastighetsbegränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Häckarna skymmer sikten och små barn kan plötsligt befinna sig på vägen. Då är det bra […]

Rensa ogräs på p-platserna!

Kom ihåg att det åligger dig som hyr en parkering att hålla platsen fri från ogräs. Nu är det ett stort antal p-platser som är fulla med ogräs. Den som inte sköter om sin parkering riskerar att bli av med den, då det är många som köar för en p-plats.

Grus finns nu till försäljning

Vid södra förråden finns nu grus att hämta för den som behöver till sin lott. Kostnad 40 kr/skottkärra som lämpligen betalas genom Swish till nr 123 022 4196. Alternativt kontant betalning till Franssons på Tulpanvägen 36.