Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Ett nytt odlingsår har börjat!

De mest entusiastiska odlarna har redan börjat med sina försådder. Vi som är lite mer återhållsamma väntar ytterligare några veckor med att ta fram fröpåsar och krukor. Hur som helst är det hopp om en ny vår, det märks redan att dagarna blir längre och längre för varje vecka, även om vi i skrivande stund har riktig vinter med snö och kyla.

Närmast väntar årets föreningsstämma. Den kommer att äga rum i Tunabergsskolans matsal, lördagen den 30 mars kl 13.00. Vi hoppas förstås på stor uppslutning! Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i god tid före stämman.

Ytterligare ett datum som är viktigt att notera i kalendern, är årets vårstädardag. I år provar vi att senarelägga vårstädningen, detta p g a att det oftast inte har hunnit växa upp så mycket ogräs före sista april, så ogräsrensningen har inte fått önskad effekt. Vårstädardagen kommer att äga rum lördagen den 18 maj, med start kl. 10.00. Mer information kommer längre fram.

När ni under vinterhalvåret besöker era stugor, ta gärna en titt inne hos grannarna också, och kontrollera så att allt ser bra ut. Vi hoppas att vi skall slippa objudna gäster denna vinter. 

Vattnet är avstängt för säsongen. Glöm inte att öppna alla kranar till åvattnet!

Alla toaletter och duschar har också låsts inför vintern, undantaget ”handikapp”toaletten samt bastun. Dessa utrymmen kan öppnas med GG-nyckeln. Då vi inte har någon som städar under vintern, vädjar vi till alla som nyttjar dessa utrymmen att själva hålla rent och snyggt.

 

Läs mer

En vädjan från valberedningen:

Kära kolonister!
I vår förening är det många uppgifter som behöver utföras. Valberedningen har arbetat en tid. Många har åtagit sig uppdrag, men några arbetsgrupper behöver kompletteras.
Det behövs fler i festkommittén, kasegruppen och miljögruppen.

  • Festkommittén ansvarar för förtäring vid våra återkommande arrangemang och är därutöver fri att ordna festligheter efter lust och ork.
  • Kasegruppen arbetar främst som brandvakt och med eftersläckning i samband med vårbrasorna.
  • Miljögruppen behöver engagerade personer som vill jobba med miljöfrågor och för att vår förening ska kunna bli miljöcertifierad.

Vill du delta i någon av dessa grupper så hör av dig till någon av oss i valberedningen.
Ulf Pettersson          229@tunakolonion.se
Anders Söderberg    329@tunakolonin.se
Kristina Stenson       080@tunakolonin.se

Varje kolonist har en arbetsplikt att utföra. Ett sätt att göra denna plikt kan vara att under en vecka på sommarhalvåret städa våra gemensamma toaletter och hygienutrymmen. Detta har provats under nuvarande säsong med gott resultat. Några har redan anmält sig för nästa sommar men det behövs fler.
Det går bra att skriva upp sig på en lista på anslagstavlan i föreningshuset eller skicka ett meddelande till Kristina Stenson 080@tunakolonin.se
I god tid innan nästa säsong kommer det att ordnas en träff där vi går igenom det praktiska.

Varma hälsningar Valberedningen

Läs mer

korta notiser

Respektera hastighetsgränsen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är oacceptabelt. Rådande hastighetsbegränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Häckarna skymmer sikten och små barn kan plötsligt befinna sig på vägen. Då är det bra […]