Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Tack för en härlig midsommarafton!

Stort varmt tack till alla som bidrog till att göra vårt midsommarfirande så härligt!

Tack till majstångsgruppen som hämtade björkris och samlade blommor, klädde och reste majstången.

Tack till serveringsgruppen som fixade godispåsarna, gräddade våfflor och sålde kaffe till och med på övertid.

Tack till våra egna spelmän och ringleksledare.

Tack till lottförsäljarna och tack till femkampsstationsföreståndarna.

Tack till de enskilda donatorer som gav vinster till våra lotterier.

Som mest var det nog över 1 500 människor på festplatsen mellan 13 och 15 och med allas bidrag blev det både trivsamt och hanterligt.

 

Styrelsen för Tunakolonin

Läs mer

Möte med nya medlemmar

Nästa tillfälle då ledamöter ur styrelsen kommer att ha informationsmöte för nya medlemmar i föreningshuset är

4 september

Vi träffas kl 19.00 i föreningshuset där vi informerar om koloniföreningen och får tillfälle att träffa varandra. Vi bjuder på fika!

 

Träffa styrelsen

Under sommarhalvåret har föreningens medlemmar möjlighet att komma till föreningshuset för att ställa frågor eller komma med förslag till styrelsen i anslutning till ordinarie styrelsemöten. Några ledamöter ur styrelsen kommer att finnas på plats kl 18.00-18.30 dessa datum:

17 juli
14 augusti
11 september

VÄLKOMNA!

Läs mer

Spelmansstämma på Tunakolonin

Välkomna till Tunastämman!
Söndagen den 1 september kl 14-17 vid föreningshuset, ingång grind 2. Gratis parkering vid Tunabergsskolan och på Tunabergsgatan längs Tunakolonins stängsel.

Program:

ALLSPEL inledning + avslutande allspel ca 16.45
Buskspel
Öppen scen i olika musikkonstellationer

Kaffeservering till självkostnadspris. Vi har tillgång till föreningshuset vid regn.
Detta arrangemang är för alla, inte bara kolonins medlemmar. Hjärtligt välkomna!

Kontaktperson: Ingvar Hübbinette, tel 0703-33 36 13

Läs mer

korta notiser

Upphittad plånbok

En plånbok har hittats på området efter midsommarfirandet. Den återfås mot beskrivning på Rosenvägen 172.

Sommarmöte 17 augusti

Sommarmötet kommer i år att äga rum lördagen den 17 augusti. Vi ses kl 13.00 på gräsplanen vid föreningshuset. Mer info kommer när dagen närmar sig.

Respektera hastighetsgränsen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är förstås oacceptabelt. Rådande hastighets-begränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Påminn även hantverkare och andra besökare om att hålla hastighetsgränsen.

Klippning av hagtornshäckarna

Enligt föreningens stadgar skall samtliga häckar vara av amerikansk hagtorn. Häckarna skall klippas före midsommar, och eftersom de inte får bli högre än 120 cm skall de klippas till en lägre höjd, då de ju fortsätter att växa hela sommaren.