Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Frågor och svar

På årsmötet beslutades att höja årsavgifterna och parkeringsavgifterna fr.o.m. 2022, samt att ta ut 1000 kr resp 200 kr extra för säsongen 2021. Funderingar ang detta har uppstått, och här har styrelsen sammanställt frågor och svar som förhoppningsvis kan bringa klarhet åt alla.

GEMENSAMMA STÄDDAGAR

Denna säsong provar vi en ny rutin för de gemensamma städdagarna. Vi kommer att ha gemensam städning vid tre tillfällen: 8 maj, 19 juni och 25 september. Medlemmarna delas upp i tre städlag som kommer att städa vid varsitt tillfälle. Vilket lag du tillhör ser du här, och utförliga instruktioner om hur allt är tänkt att fungera finns här.

Nu har vi även åvatten!
vi tackar våra flitiga fixare som idag har satt igång pumparna till åvattnet. Nu är det bara att odla på!

2021-05-08

Läs mer

Fler städare behövs

De som hittills anmält sig för att städa toaletter och duschar i sommar fyller listan till slutet av juli. Nog vill vi ha öppet också i augusti och september!? Det behövs därför ytterligare ett tiotal frivilliga för att fylla hela säsongen. Kontakta snarast Kristina Stenson: kristina.stenson52@gmail.com el tel 0703 266 396.

Toalettstädning räknas som fullgjord arbetsplikt.

LOPPIS 12 JUNI KL 11.00-14.00

Vi håller till runt gräsplanen vid föreningshuset. Du ordnar själv bord. Försäljning och byte av plantor, försäljning av hantverk. Folkhälsomyndighetens restriktioner kommer att följas. Handsprit ska finnas på alla bord. Säljare ansvarar för att förhindra trängsel vid sitt bord. Vid regn inställt. Välkomna!

Stina:           0705-108957
Ann-Sofie:  0767-886080
Tania:          0708-271877
Björn:          0706-741824

Läs mer

Stora träd

Den 25 september 2020 följde styrelsen upp besiktningen som genomfördes i juni då styrelsen prioriterade besiktning av stora träd.

Ny besiktning av stora träd kommer att ske kontinuerligt under våren men vara klart senast 30 juni 2021. Läs mer om stora träd under Information.

Strax efter midsommar kommer styrelsen också besiktiga häckarna, så se till att din häck är klippt enligt anvisningarna i arrendekontraktet. Här finns en bra instruktion för hur du sköter din häck. 

Här kommer information igen om olika företag som kan hjälpa till med beskärning eller nedtagning av träd och buskar.

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se

City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97,
info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08,
info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71,
kontaktformulär

Läs mer

korta notiser

Parkera rakt på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ska nu åter parkera vinkelrätt mot gatan på era platser. I och med att häcken nu är borttagen finns det gott om utrymme att backa.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.