Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Loppis på kollan

Lördagen den 11 juni kl. 11.00 – 14.00 blir det loppis vid gräsplanen. Försäljning av plantor, hantverk och loppisprylar.

Vid dåligt väder inställt.

Välkomna!

Årsmöte med Region Nordöstra, Koloniträdgårdsförbundet

Region Nordöstra, Koloniträdgårdsförbundet, kommer att hålla sitt årsmöte på Tunakolonin den 1 juni. Alla kolonister är välkomna. Kallelsen hittar du här.

Städdagar 2022

Städdagarna för denna säsong har nu bestämts till följande lördagar:

7 maj, 18 juni och 24 september.

Du som fullgör din arbetsplikt i någon av städgrupperna på norrnorra behöver inte delta i någon av dessa dagar. Övrig information om städdagarna hittar du här.

Vattnet är igång

Både dricksvattnet och åvattnet har satts på, dock kommer åvattnet än så länge bara från den södra sidan, vilket kan medföra lägre tryck.
2022-04-30

Byggnadskommittén meddelar

Byggnadskommittén träffas en gång i månaden under tiden april till september. Datum för att senast lämna in bygglov under 2022 är 15 maj, 19 juni, 17 juli, 21 augusti och 18 september.
Skicka bygglovet till byggnadskommitte@tunakolonin.se eller lämna det i postlådan i föreningshuset.

Läs mer

Midsommar

Med anledning av pandemin har vi inte haft något gemensamt midsommarfirande sedan 2019. Nu när restriktionerna är borttagna vill vi självklart ta upp den fina traditionen. Men för detta behövs engagerade kolonister. Du som är intresserad av att hjälpa till med arrangemangen är varmt välkommen att kontakta styrelsen: styrelse@tunakolonin.se

TOALETTSTÄDARE SÖKES

Ylva Byström som ansvarar för samordningen av toalettstädningen denna säsong, saknar personer till veckorna 25, 31 och 32. Vill du ställa upp  och städa en vecka i sommar, maila Ylva på  ylva.bystrom@gmail.com eller ring henne på 0705-37 44 16. Toalettstädning räknas som utförd arbetsplikt.

FRÅGOR OM KASEN

Flera medlemmar har undrat om det blir någon kase i år. Styrelsen har beslutat att inte anordna någon kase och hoppas att alla kan förstå beslutet om vi förklarar hur vi resonerat:

Kasen har de senaste åren tagit gigantiska proportioner. Det är alldeles för riskfyllt att elda en så stor brasa och någon ska ta på sig ansvaret för att elden inte sprider sig. Sen rimmar det illa med vårt miljötänk. Det läggs också allt möjligt förutom kvistar och grenar på kasen. Samtliga i den förra kasegruppen avsade sig uppdraget p.g.a. det stora arbetet med att ta hand om resterna. Kasen brann inte upp på en natt, det fortsatte glöda och pyra i flera dagar, vilket blir mycket störande för de som bor närmast ån. Det finns nu en flismaskin modell större att nyttja för medlemmarna. Med den kan man flisa sina grenar och låta dem bli jord i stället. Mycket bättre för miljön. Flismaskinen finns  i det norra förrådet.

En av våra kolonister är Göran Carlsson på Vallmovägen 136, han är f.d. brandchef i Uppsala Brandförsvar och avråder starkt från att vi ska elda någon kase. Han svarar gärna på frågor om ovanstående förklaring inte är tillräcklig. Tel.nr. 0708-21 60 44.

Läs mer

Att tänka på

 

 • Häcken
  •  häcken får under hela säsongen vara högst 120 cm hög. Är din häck högre, ta ner den till godkänd höjd så slipper du anmodan.
  • utanför häcken har du ansvar för att vägen är rensad från ogräs.
  • har du inväxt av sly i häcken, ta bort det och låt det inte växa upp.
 • Stora träd/barrträd
  • Se information om stora träd här.
  • Se information här angående skötsel av barrträd.
 • Rågångar
  • Rågångarna ska vara tydliga mellan lotterna. Träd, buskar eller annan växtlighet som hänger över till grannen ska tas bort. Och rågångarna ska hållas rena från ogräs.
 • Bråte/skräp
  • Skräp i form av ris, grenar, brädor eller andra upplag av prylar får inte samlas på lotten. Högar av ris och bråte bidrar till att råttor trivs, vilket motverkar föreningens avtal med Anticimex.

Styrelsen ansvarar gentemot Uppsala kommun för att området hålls i gott skick, vilket innebär att styrelsen har rätt att beträda alla lotter och utfärda anmodan om rättelse ifall lotten är misskött.

Här nedan får du tips på företag som kan hjälpa till med beskärning och nedtagning av träd:

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se

City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97,
info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08,
info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71,
kontaktformulär

Läs mer

korta notiser

Parkera rakt på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ska nu åter parkera vinkelrätt mot gatan på era platser. I och med att häcken nu är borttagen finns det gott om utrymme att backa.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.