Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Årsmöte 2021-03-27 kl. 13.00

Alla har fått kallelse till årsmötet via post eller e-mail. Årsmöteshandlingarna har skickats ut med e-post idag den 24 februari. Ni som inte har e-post kan hämta handlingarna i föreningshuset eller här nedan

Dagordning och röstsedel

1. Verksamhetsberättelse 2020

2-3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

4. Underhållsplan och investeringar 2021

5. Budget 2021 vs utfall 2020

6. Motion från Marianne Johansson Olli och styrelsens svar

7. Valberedningens förslag

8. Stadgar, förslag till ändringar

 

Respektera hastighetsbegränsingen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är förstås oacceptabelt. Rådande hastighets-begränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Påminn även hantverkare och andra besökare om att hålla hastighetsgränsen.

 

 

Läs mer

Stora träd

Den 25 september följde styrelsen upp besiktningen som genomfördes i juni då styrelsen prioriterade besiktning av stora träd.

Vi såg så mycket fina lotter, det finns fina bilder på Facebook i gruppen, ”Tunakollan” gå med om du inte har gjort det tidigare.

Det har varit en väldig aktivitet med fällning av stora träd och beskärning av stora gamla äppelträd mm på området, det gläder verkligen styrelsen att så många har hörsammat uppmaningen.

Men mycket finns ändå kvar att göra, ungefär 25 kolonister har meddelat styrelsen att dom ska beskära sina träd efter att skörden är bärgad senare i höst.

Ungefär 50 medlemmar kommer att få ett åläggande från styrelsen om att dom ska ta bort eller minska ner träd, buskage och barrträd. Med det sagt kan det fortfarande finnas träd som vi inte har sett under besiktningen, det är mycket att inspektera på alla 305 lotter. Så om du inte får något brev under hösten finns det fortfarande skäl att granska dina träd på lotten, kontakta styrelsen om du är osäker.

Mer information om stora träd finns på hemsidan under Information.

Ny besiktning av stora träd kommer att ske kontinuerligt under våren men vara klart senast 30 juni 2021.

Strax efter midsommar kommer styrelsen också besiktiga häckarna, mer information om det kommer.

De medlemmar som har riktigt illa skötta lotter har styrelsen kontaktat för att gemensamt försöka komma fram till en lösning. Målet är att ägaren ska städa upp på sin lott eller sälja, så styrelsen slipper starta en process med avhysning som är både en ledsam och mödosam procedur.

Återigen – ni som har varit väldigt lite på era lotter under sommaren och kanske tröttnat på kolonilivet bör överväga att sälja. Det finns många uppsalabor som är intresserade av lotterna.

Här kommer information igen om olika företag som kan hjälpa till med beskärning eller nedtagning av träd och buskar.

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se
City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97, info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08, info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71, kontaktformulär

/2020-09-27

Läs mer

Mördarsniglar

Tyvärr har nu ”mördarsniglarna” (spansk skogssnigel) hittat in på vårt område. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att bekämpa dessa djur innan de förökar sig alldeles för mycket, det kan i värsta fall bli en otrolig plåga nästa säsong. Döda alla sniglar ni ser och var uppmärksamma på snigelägg. Förstör dessa genom att trampa sönder dem eller hälla hett vatten på dem. Här finns en tydlig bild på hur snigelägg kan se ut.

Avtal med Anticimex

För att få bukt med råttproblemet har föreningen nu tecknat ett serviceavtal med Anticimex som placerat betesstationer med gift i hela området. Vi skall ändå själva förstås hjälpa till med åtgärder för att få bort råttorna. Inget ätbart i komposten, städa på lotterna o.s.v.

 

Facebookgrupp för oss kolonister!

Här hittar du gruppen ”Tunakollan”. Gruppen är skapad för att vi alla skall kunna dela med oss av fina bilder, berätta om oss själva eller tipsa om olika aktiviteter. Man kan också lägga ut ”annonser” om man vill köpa eller sälja något. OBS: att styrelsen inte kan nås via denna grupp. Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila då till styrelse@tunakolonin.se.

Styrelsens kanaler för information till medlemmarna är fortfarande denna hemsida samt nyhetsbreven. Om du vill lägga till en mailadress för nyhetsbrev kan du göra det här.

Läs mer

korta notiser

Parkera snett på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ombedes att köra in snett från höger på era platser. Detta för att det skall bli mer plats och enklare att köra ut och in.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.