Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Vatten och grindar

Vi kan ännu inte säga exakt vilket datum vattnet kommer att stängas av, eller när vinterlåsen sätts på grindarna. Allt beror på väder och temperatur, vi återkommer så snart vi vet när det skall ske. Men se varje dag efter den 1 oktober som en bonus!

Läs mer

Städdag lördagen den 29 september

Snart är det dags för höstens städdag på koloniområdet. Lördagen den 29 september kl 10.00 samlas vi vid föreningshuset där gatuvärdarna fördelar dagens arbete. Tag med egna redskap!

Läs mer

korta notiser

Respektera hastighetsgränsen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är oacceptabelt. Rådande hastighetsbegränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Häckarna skymmer sikten och små barn kan plötsligt befinna sig på vägen. Då är det bra […]

Rensa ogräs på p-platserna!

Kom ihåg att det åligger dig som hyr en parkering att hålla platsen fri från ogräs. Nu är det ett stort antal p-platser som är fulla med ogräs. Den som inte sköter om sin parkering riskerar att bli av med den, då det är många som köar för en p-plats.