Välkommen till Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar.

Kommande aktiviteter

Klippning av häckarna

I arrendekontraktet framgår tydligt att våra häckar skall hållas på en höjd av max 120 cm. Vi önskar att samtliga kolonister efterföljer detta. Här finns en bra beskrivning på hur man klipper sin häck för att den skall få en fin form samtidigt som solljuset når alla grenar.

Arbetsplikten

I år har vi haft en annorlunda ordning när det gäller städdagarna. Hittills verkar det fungera mycket bra, tack vare kreativa gatuvärdar! Här kan vi njuta av en bild på ett glatt gäng som rev det gamla risiga förrådet. Stort tack för det!

 

 

På ”Norrnorra” har vi haft en egen organisation med olika arbetsgrupper för att hålla vårt område i fint skick. Lördagen den 4 juli hade vi vårt årliga möte då vi utvärderar hur skötseln har fungerat, diskuterar övriga frågor som ev. problem, idéer m.m. Mötet var välbesökt med fler än 30 deltagare, gott fika serverades och solen sken. Kan det bli bättre?

Läs mer

Nytt avtal med Anticimex

För att få bukt med råttproblemet har föreningen nu tecknat ett serviceavtal med Anticimex som placerat betesstationer med gift i hela området. Vi skall ändå själva förstås hjälpa till med åtgärder för att få bort råttorna. Inget ätbart i komposten, städa på lotterna o.s.v.

Vi har fått rapporter om döda igelkottar på området. Varför de dött är oklart, men vi vill absolut understryka att det inte är tillåtet att lägga ut gift på egen hand.
2020-07-16

PLANTERA ETT TRÄD FÖR FRAMTIDEN

För att synliggöra koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den biologiska mångfalden har koloniträdgårdsförbundet startat en trädkampanj. Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 2020 – augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum nästa år.

Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundets senaste cirkulär där man kan läsa mer om kampanjen och lite andra nyheter.

2020-06-29

Läs mer

En ny Facebookgrupp för oss kolonister

Gruppen är skapad för att vi alla skall kunna dela med oss av fina bilder, berätta om oss själva eller tipsa om olika aktiviteter. Man kan också lägga ut ”annonser” om man vill köpa eller sälja något. OBS: att styrelsen inte kan nås via denna grupp. Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila då till styrelse@tunakolonin.se.

Styrelsens kanaler för information till medlemmarna är fortfarande hemsidan www.tunakolonin.se samt nyhetsbrev. Om du vill lägga till en mailadress för nyhetsbrev kan du göra det här.

Kör sakta – rädda liv!

Tyvärr måste vi varje år påminna om att man ska köra sakta i vårt fina område. Det råder 10 km/tim på alla våra gator. Många håller en mycket högre hastighet, och det måste upphöra. Ett litet barn kan plötsligt dyka upp bakom en kurva som är skymd av en häck. Ingen av oss vill vara orsak till en tragisk olycka. Så SNÄLLA – tänk på hastigheten när du kör inom området. Och be också dina hantverkare att iaktta hastighetsbegränsningen.

Loppis 8 augusti

Lördagen den 8 augusti kl 11 – 14 anordnas loppis på Tunakolonin. Vi håller till runt stora gräsplanen utanför föreningshuset. Du som vill sälja på loppisen fixar själv bord, det kostar ingenting. Det skall finnas handsprit på alla bord. Du som säljer ansvarar för att det inte blir trängsel vid borden. Vid regnväder ställs evenemanget in.

För frågor, ring någon av dessa:

Stina 070-510 89 57
Ann-Sofie 073-020 32 33
Tania 070- 827 18 77
Björn 076-708 44 88

2020-07-20

 

Läs mer

korta notiser

Parkera snett på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ombedes att köra in snett från höger på era platser. Detta för att det skall bli mer plats och enklare att köra ut och in.

Håll gruset borta från mittsträngen

Vi har ett årsmötesbeslut på att vägarna skall vara lätt framkomliga även för cyklister, rullstolsburna m.fl. Därför ber vi alla att sopa bort gruset från mitten av vägarna. Om vi alla sopar utanför vår egen lott blir det inte betungande. Tack för hjälpen!

P-platser

Vi vill återigen påminna om att du som hyr en p-plats ansvarar för skötseln av densamma. Du måste själv hålla p-platsen fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

Håll råttorna borta!

Stora råttor har observerats på området. Vi måste alla hjälpas åt att se till att råttorna inte trivs hos oss. Städa på era lotter! Råttorna trivs bland skräp och bråte. Och lämna självklart inget ätbart framme.