Bilgrindarna öppna

Vinterlåsen på bilgrindarna är nu borttagna så vi kommer in med jordsäckar, gödsel och en massa växter som vi kan pyssla med. Kom dock ihåg att stänga och låsa grindarna efter er vid in- och utfart. Först efter 1 maj ska grindarna vara öppna på dagtid. Tänk också på att hålla max 10 km vid körning innanför grindarna.

Angående vattnet så gäller samma sak som alla tidigare år. Det sätts på när vi bedömer att den största risken för frostskador är över.

Glad Påsk!

ÅRSMÖTE

Årsmötet genomfördes på det något underliga sättet den 27 mars. Protokoll är på väg.

Vi har sammanställt de frågor som kommit in, frågor och svar finns att läsa här.

Dagordning och röstsedel

1. Verksamhetsberättelse 2020

2-3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020

4. Underhållsplan och investeringar 2021

5. Budget 2021 vs utfall 2020

6. Motion från Marianne Johansson Olli och styrelsens svar

7. Valberedningens förslag

8. Stadgar, förslag till ändringar

GUSK säljer jord och gödsel

Även i år kan vi köpa jord och gödsel genom Gamla Upsala Sportklubb, och få säckarna hemkörda utan kostnad. Här hittar du sortimentet och beställningssedel.