Klippning av häckarna

I arrendekontraktet framgår tydligt att våra häckar skall hållas på en höjd av max 120 cm. Vi önskar att samtliga kolonister efterföljer detta. Här finns en bra beskrivning på hur man klipper sin häck för att den skall få en fin form samtidigt som solljuset når alla grenar.

Arbetsplikten

I år har vi haft en annorlunda ordning när det gäller städdagarna. Hittills verkar det fungera mycket bra, tack vare kreativa gatuvärdar! Här kan vi njuta av en bild på ett glatt gäng som rev det gamla risiga förrådet. Stort tack för det!

 

 

På ”Norrnorra” har vi haft en egen organisation med olika arbetsgrupper för att hålla vårt område i fint skick. Lördagen den 4 juli hade vi vårt årliga möte då vi utvärderar hur skötseln har fungerat, diskuterar övriga frågor som ev. problem, idéer m.m. Mötet var välbesökt med fler än 30 deltagare, gott fika serverades och solen sken. Kan det bli bättre?