Årsmöte 29 mars

Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 29 mars kl 13.00 i Tunabergsskolans matsal. Kallelse och dagordning kommer att skickas ut med e-post och brev, 2-4 veckor innan mötet.

Motioner och förslag till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 25 februari. Maila till styrelse@tunakolonin.se, skicka brev till adressen längst ner på denna sida eller lägg ditt brev i brevlådan i föreningshuset.

En påminnelse: vi behöver fler som anmäler sig till toalettstädning för säsongen. Fundera redan nu på vilken vecka som skulle passa dig bäst. Kom ihåg att toalettstädning räknas som fullgjord arbetsplikt.

2020-01-30