Ny form för årsmötet

I år är ingenting som vanligt.

Vi har skjutit upp vårt årsmöte till den 7 juni. Det finns inte mycket som tyder på att situationen vad gäller smittspridningen av coronaviruset ska vara bättre då och därför har styrelsen beslutat att försöka genomföra årsmötet på nätet (och med vanlig post till det fåtal som inte har e-postadress).

Du har tidigare fått årsmöteshandlingarna via vårt nyhetsbrev (och med vanlig post enligt ovan). Du kan också ladda ner handlingarna här.

Här hittar du ett omarbetat förslag till dagordning. Det är i princip samma som tidigare. Vissa saker ändras av uppenbara skäl och det framgår.

På varje beslutspunkt finns förslag till beslut inskrivet.

Du kan instämma i förslaget eller inte instämma. Om du inte instämmer vill styrelsen ha ett annat förslag till beslut.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj via mail styrelse@tunakolonin.se (eller med brev i lådan i föreningshuset).

Om du instämmer behöver du inte göra något ytterligare.

Den 18 maj sammanträder styrelsen igen för att bl a hantera frågor i samband med detta. Om nödvändigt finns då tid att gå vidare med alternativa förslag (som självklart redovisas för alla) innan den 7 juni.

Detta tillvägagångssätt har stöd i en tillfällig lag SFS nr: 2020:198.

/Styrelsen, Koloniträdgårdsföreningen Tuna u.p.a.

2020-05-03