Håll hastigheten!

Nu körs det alldeles för fort inne på området igen. Vi måste återigen påminna om att det är 10 km/tim som är högsta tillåtna hastighet. Det sista vi vill är att det händer en olycka! Påminn även ev hantverkare som kör inne på området. Gäster skall parkera utanför grindarna. OBS ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT PARKERA PÅ VÄNDPLANERNA!

BOKNING AV TVÄTTMASKINEN

För att tvättmaskinen skall vara tillgänglig för städgruppen när de behöver tvätta moppar och trasor, inför vi nu förhandsbokning av tvättmaskinen. Det finns en lista där man skriver upp sig med namn och lottnummer.

 

PLANTERA ETT TRÄD FÖR FRAMTIDEN

För att synliggöra koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den biologiska mångfalden har koloniträdgårdsförbundet startat en trädkampanj. Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 2020 – augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum nästa år.

Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundets senaste cirkulär där man kan läsa mer om kampanjen och lite andra nyheter.

2020-05-16