Effekterna av coronaviruset drabbar även kollan

Vintern/våren 2020 kommer sannerligen att gå till historien. Inte bara för det milda klimatet vi har haft i Sverige, utan främst för den pandemi som har tagit sitt järngrepp om hela vår värld. Ingen undgår att påverkas, smittad eller inte. Även vår skyddade tillvaro i ”koloniparadiset” drabbas. Årsmötet kan inte hållas som planerat utan har skjutits upp. Vårstädningen kommer att genomföras senare än vanligt, information om denna kommer så snart vi har beslutat om hur den skall organiseras.

Ett annat evenemang som inte kan genomföras som planerat är Valborgsfirandet. P.g.a. smittorisken kommer det att ställas in i år. Det kommer inte heller att vara tillåtet att börja bygga upp några kasar, utan styrelsen har beslutat att inga kasar skall eldas denna vår. Anledningarna är flera, bl. a. dessa:

  • Först och främst risken med coronasmittan. Det är klart olämpligt att samla ett stort antal människor som riskerar att sprida smittan vidare.
  • Kasegruppen som skall ansvara för eldning och röjning har kraftigt decimerats då många hoppat av p.g.a. det omfattande arbetet med kasen förra året. Det tog då flera dagar för ett antal personer att ta reda på resterna och köra bort dem till återvinningen.
  • Trots uttryckliga instruktioner om att endast trädgårdsavfall får eldas, har vi alltid problem med att det läggs annat på kasarna, och vissa av våra hjälpsamma medlemmar får då rycka in och rensa bort olämpligt material.

2020-03-24