En vädjan från valberedningen:

Kära kolonister!
I vår förening är det många uppgifter som behöver utföras. Valberedningen har arbetat en tid. Många har åtagit sig uppdrag, men några arbetsgrupper behöver kompletteras.
Det behövs fler i festkommittén, kasegruppen och miljögruppen.

  • Festkommittén ansvarar för förtäring vid våra återkommande arrangemang och är därutöver fri att ordna festligheter efter lust och ork.
  • Kasegruppen arbetar främst som brandvakt och med eftersläckning i samband med vårbrasorna.
  • Miljögruppen behöver engagerade personer som vill jobba med miljöfrågor och för att vår förening ska kunna bli miljöcertifierad.

Vill du delta i någon av dessa grupper så hör av dig till någon av oss i valberedningen.
Ulf Pettersson          229@tunakolonion.se
Anders Söderberg    329@tunakolonin.se
Kristina Stenson       080@tunakolonin.se

Varje kolonist har en arbetsplikt att utföra. Ett sätt att göra denna plikt kan vara att under en vecka på sommarhalvåret städa våra gemensamma toaletter och hygienutrymmen. Detta har provats under nuvarande säsong med gott resultat. Några har redan anmält sig för nästa sommar men det behövs fler.
Det går bra att skriva upp sig på en lista på anslagstavlan i föreningshuset eller skicka ett meddelande till Kristina Stenson 080@tunakolonin.se
I god tid innan nästa säsong kommer det att ordnas en träff där vi går igenom det praktiska.

Varma hälsningar Valberedningen