Skördefest

Fredagen den 30 juli kl 18.00 har vi skördefest i föreningshuset. Ta med något att äta och dricka. Anmälan sker på lista i föreningshuset. VÄLKOMNA önskar serveringsgruppen.

SOMMARMÖTE

Söndagen den 22 augusti kl. 13.00 hålls årets sommarmöte utanför föreningshuset. Odlingsrådgivare Ulf Nilsson kommer och föreläser om invasiva växter, och det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor till honom om allt som rör odling och trädgård. Vi ska också välja en ny suppleant till styrelsen p.g.a. ett avhopp, utse en aktivitetsgrupp samt informera och diskutera en hel del annat. I samband med sommarmötet uppmärksammar vi Koloniträdgårdsförbundets 100-årsdag genom att fira med kaffe och bakelser. Vi hoppas på stor uppslutning.

FRÅGOR OCH SVAR

På årsmötet beslutades att höja årsavgifterna och parkeringsavgifterna fr.o.m. 2022, samt att ta ut 1000 kr resp 200 kr extra för säsongen 2021. Funderingar ang detta har uppstått, och här har styrelsen sammanställt frågor och svar som förhoppningsvis kan bringa klarhet åt alla.

GEMENSAMMA STÄDDAGAR

Denna säsong provar vi en ny rutin för de gemensamma städdagarna. Vi kommer att ha gemensam städning vid tre tillfällen: 8 maj, 19 juni och 25 september. Medlemmarna delas upp i tre städlag som kommer att städa vid varsitt tillfälle. Vilket lag du tillhör ser du här, och utförliga instruktioner om hur allt är tänkt att fungera finns här.