Sommarmöte 2012

Som vanligt ett välbesökt möte. Många intressanta synpunkter och ett stort intresse av vår förening.

 

Sommarmöte

Sommarmöte

Saturday the 20th. Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa, Box 2069, 750 02 UPPSALA, plusgiro 27 11 35-6
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates and Top Online Poker