Tunakolonin 70 år

 

 

 

 

Sommarmöte 2012

Som vanligt ett välbesökt möte. Många intressanta synpunkter och ett stort intresse av vår förening.

 

Städdag 2008

 

 

 

 

 

Midsommar 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Monica Ernqvist

Midsommar 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday the 22nd. Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa, Box 2069, 750 02 UPPSALA, plusgiro 27 11 35-6
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates and Top Online Poker