Pubkväll

Pubkväll

Med Mora spelmanslag som gästar oss i samband med spelmansstämman.

Vi börjar kl 19.00 den 3 september

Vi hoppas att vädret är med oss så vi kan hålla till på altanen, om inte så flyttar vi in i Föreningshuet.

Välkomna till en mysig folkmusikkväll med duktiga spelmän från Mora.

Servering

Välkomna

Styrelsen

Spelmansstämman

Spelmansstämman

Vi vill också påminna om vår traditionella spelmansstämma den 4 september kl 14.00

I år gästas vi bl.a av Mora spelmanslag.

Välkomna till en mysig och populär stämma. Om vädret inte tillåter utomhusaktivitet så flyttar vi in i Föreningshuset.

Fika och bröd serveras

Välkomna

Styrelsen

Sommarmötet

Sommarmötet

Vill bara påminna om sommarmötet i morgon kl 13.00. 

Plats som vanligt vid Föreningshuset

Styrelsen informerar och allmänna frågor.

Vi bjuder på fika.

Välkomna

Styrelsen

Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet

finns uppsatt på anslagstavlan i föreningshusets foajé för den som är intresserad.

Styrelsen

 

Besiktningar

Besiktningar

Styrelsen beslutade på sitt sista sammanträde inför sommaren att vi skall göra en besiktning av hela koloniområdet. Styrelsen delar upp området gatuvis och vi kommer framförallt uppmärksamma, att det är ordning och reda, att gatan är rensad, att rågångarna är framkomliga. Vi kommer att genomföra besiktningen kring månadsskiftet juli-augusti.

Vi uppmanar därför medlemmarna att städa era tomter.

Glöm inte att hålla rent även på halva gatan som gränsar till er tomt.

Om vi uppräcker något som vi anser bör åtgärdas kommer vi att kontakta respektive medlem och underrätta denna om vad som skall justeras.

Vi ser fram emot givande samtal med många medlemmar om goda idéer mm för vår gemensamma verksamhet.

Kolla era arrendekontrakt om ni är osäkra på vad som gäller inom området.

Fortsatt trevlig sommar och njut av kolonilivet.

Styrelsen

Sunday the 19th. Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa, Box 2069, 750 02 UPPSALA, plusgiro 27 11 35-6
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates and Top Online Poker