Städdagen

Städdag

Den 30 september är det höststäddagen. Vi samlas vid Föreningshuset kl 10.00.

Tag med lämpligt verktyg för att bla rensa ogräs runt gröna planen framför Föreningshuset samt staketet mot gatan.

Anmäl till gatuvärden att du har gjort eller kommer att göra din arbetsinsats.

Välkomna

Styrelsen

Spelmansstämma

Spelmansstämma

På söndag den 3 september mellan 13-15.00 är det spelmansstämma på Tunakolonin.

Vi träffas vid Föreningshuset. Hoppas att vädret tillåter oss att vara utomhus. Altanen är den perfekta platsen som scen.

Särskilt välkommen till spelmännen som gör att det blir en stämma.

Kaffe serveras.

Välkomna till den lilla mysiga stämman på Tuna.

Styrelsen

Spelmansstämma

Spelmansstämma

På söndag den 3 september mellan 13-15.00 är det spelmansstämma på Tunakolonin.

Vi träffas vid Föreningshuset. Hoppas att vädret tillåter oss att vara utomhus. Altanen är den perfekta platsen som scen.

Särskilt välkommen till spelmännen som gör att det blir en stämma.

Kaffe serveras.

Välkomna till den lilla mysiga stämman på Tuna.

Styrelsen

Sommarmötet

Sommarmötet

En livlig diskussion kring många frågor. Som någon sa det är kul att prata i mikrofon.

Den stora frågan var alltjämt, hur skall de gå med toalettstädningen. Men efter många synpunkter och förslag framträdde ett förslag som det mest gångbara. Det blir 24 v under perioden som kolonin är öppen. Mötet förslog att 24 st anmäler sig frivilligt. Det blir alltså 1v / person. Under vinter halvåret kommer endast en dörr (handikapptoan förslagsvis) vara tillgänglig med våran nyckel. Den kommer styrelsen städa 1/månaden i samband med styrelsemötet.

Vi fick 17 st anmälningar på mötet. Det kommer att sättas upp en lista i Föreningshuset där det går bra att anmäla sitt intresse. Det fattas endast 7 st så kan listan bli komplett.

Ta tillfället och samtidigt gör du din arbetsplikt.

Tack till alla som deltog aktivt på sommarmötet.

Styrelsen

Syneförättningen

Efterbesiktning

Styrelsen har nu avslutat efterbesiktningen av vårt område där besiktning gjordes under förra säsongen. Styrelsen konstaterar att det justeringar som föreslogs har genomförts till belåtenhet i de flesta fall. Vårt område håller en hög klass när det gäller ordning och reda. 

Men ingenting är så bra så det inte går att förbättra vissa saker.

Vi är ff inte nöjda med hur det ser ut i våra rågångar. Det finns en del tomter som är mer vildvuxna än välstädade. Upplag av diverse bråte finns och allmänt ostädade tomter finns. 

Men styrelsen ger inte upp. Vi förlitar oss på droppen som urholkar stenen. Vi kommer  fortsätta med besiktningar av området och påpekar bristerna där dom finns. 

Styrelsen

Fortsatt kämpa på om att få bukt med ogräs och ordning och reda.

Styrelsen

Underkategorier

Monday the 22nd. Koloniträdgårdsföreningen Tuna upa, Box 2069, 750 02 UPPSALA, plusgiro 27 11 35-6
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates and Top Online Poker