Att bygga ut/bygga nytt

Hur söker jag bygglov och för vad söker jag bygglov?

Om du ska bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad skall du lämna in ritningar på byggnaden samt var på lotten byggnaden kommer att stå. Ritningarna lämnar du till byggnadskommittén.

Byggnadskommittén kommer att besöka din lott och om allt är ok godkänns bygglovet på nästkommande styrelsemöte. Först efter att bygglovet är beviljat kan du starta din byggnation. I arrendekontraktet hittar du alla aktuella mått, och vad du får bygga på din lott.

Byggnadslovsavgiften är 500 kronor.