Att bygga ut/bygga nytt

Hur söker jag bygglov och för vad söker jag bygglov?

Om du ska bygga nytt eller göra en om- eller tillbyggnad skall du lämna in ritningar på byggnaden samt var på lotten byggnaden kommer att stå. Ritningarna lämnar du till byggnadskommittén.

Byggnadskommittén kommer att besöka din lott och om allt är ok godkänns bygglovet på nästkommande styrelsemöte. Först efter att bygglovet är beviljat kan du starta din byggnation. I arrendekontraktet hittar du alla aktuella mått, och vad du får bygga på din lott.

Byggnadskommittén träffas en gång i månaden under tiden april till september. Datum för att senast lämna in bygglov under 2022 är 15 maj, 19 juni, 17 juli, 21 augusti och 18 september.
Skicka bygglovet till byggnadskommitte@tunakolonin.se eller lämna det i postlådan i föreningshuset.
Byggnadslovsavgiften är 500 kronor.