Försäljning av kolonistuga

Innan din kolonistuga läggs ut till försäljning ska den inspekteras av byggkommittén. Avsikten är att kolonistugan ska vara skött enligt arrendeavtalet innan den läggs ut till försäljning och ny ägare kan godkännas.

Läs arrendekontraktet och inspektera din lott, hur står det till?

Det vanligaste är att rågångarna till grannarna behöver rensas, stora träd ansas eller tas bort så de inte stör kolonistgrannar. Har du barrträd eller andra stora lövträd som inte passar inom ett kolonistugeområde bör de också tas bort.

Försäkra dig om att byggnationerna på din lott är uppförda enligt arrendekontrakt och godkänt bygglov.

Rådfråga byggkommittén om du tycker det är svårt att avgöra.

Först när ev. åtgärder är vidtagna och byggkommittén har inspekterat din lott är det dags att lägga ut den till försäljning eller genomföra överlåtelsen.

På så sätt kan vi godkänna nya medlemmar i föreningen på ett välkomnande och trevligt sätt utan krav på att åtgärder måste vidtas före ett godkännande av medlemskap.