Nyhetsbrev

Inom föreningen strävar vi efter att i största möjliga utsträckning använda oss av e-post vid kommunikation med medlemmarna. Nyhetsbrev skickas ut regelbundet med information om kommande evenemang, låsning av grindarna, avstängning av vattnet m.m. Därför är det viktigt att vi har mailadresser till alla medlemmar. Normalt skickas nyhetsbrevet ut till en mailadress per lott. Önskas nyhetsbrevet till ytterligare mottagare, fyll i uppgifterna här.