Parkeringsregler

Det har tidigare inte funnits några specificerade regler för våra parkeringsplatser. Med anledning av att det är en betydande kö till platserna har styrelsen utarbetat följande regler som gäller fr.o.m. 1 april 2021:

Parkeringsregler inom Tuna Koloniträdgårdsförening u.p.a.

Villkor
Parkeringsplats inom Tuna Koloniträdgårdsförenings område kan endast hyras av person som:
• Är medlem i Tuna Koloniträdgårdsförening
• Avser att använda parkeringsplatsen till egen personbil*), inte till gäster**)
• Inte har obetalda avgifter till föreningen

Giltighet
• Förhyrningen är personlig och följer inte med till nästa ägare om lotten säljs eller överlåts
• Avgiften erläggs per hel säsong, oavsett om kontraktet ingås eller avslutas under pågående säsong
• Parkering upplåts inom området och gäller endast anvisad plats
• Parkeringen är tillgänglig att nyttja under säsongsöppet, eller så länge bilgrindarna är öppna
• Parkeringen är avsedd för den egna personbilen*). Inte för släpvagn, husbil, husvagn eller annat
• Lottinnehavaren förbinder sig att under hela säsongen hålla parkeringsplatsen välskött och fri från ogräs
• Kontraktet gäller per säsong och förlängs automatiskt om ej annat meddelas

Förhyrningen anses förverkad om
• Lotten säljs eller överlåts och medlemskapet i föreningen upphör
• Platsen upplåts eller uthyrs till någon annan
• Platsen lämnas misskött trotts uppmaning till åtgärd
• Platsen används till annat än parkering av personbil*)

Kösystem tillämpas
Man kan bara hyra en plats om det finns kö till parkeringsplatserna
Man kan ställa sig i kö även om man inte har bil för tillfället
Om man redan har parkering kan man stå i kö för ytterligare plats inom föreningen
Man förlorar ej sin plats om man tackar nej till erbjuden plats

Korttidshyra
Om det finns lediga platser inom området kan dessa ställas till förfogande för korttidshyra. Korttidshyra kan även den
göra som redan har en parkeringsplats. Korttidshyra gäller till dess att någon som ej sen tidigare har parkering önskar
hyra platsen på fulltid. Uppsägningstiden från föreningens sida är då 20 dagar.

Faktureringen går per helsäsong. Avdrag för kostnaden görs ej om korttidskontraktet sägs upp.
*) Med personbil avses även moped, motorcykel, mopedbil eller annat fordon som kolonisten regelbundet använder för
att ta sig till och från koloniområdet. Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatsen för uppställning av andra fordon.
**) Eftersom kön till parkeringsplatser är betydande, är det inte tillåtet att hyra en parkeringsplats enbart för ev gäster