E-postadresser

Våra e-postadresser slutar alltid med @tunakolonin.se.

T.ex. om du vill nå styrelsen använder du e-postadressen styrelse@tunakolonin.se

styrelse
Kontakt med samtliga ledamöter/suppleanter i styrelsen

ordforande
Kontakt med ordförande

kassor
Kontakt med kassör

revisor
Kontakt med revisor

valberedning
Kontakt med valberedare

festlokal
Kontakt med ansvarig för uthyrning av festlokalen

miljoansvarig
Kontakt med ansvarig för miljöfrågor

hemsideansvarig
Kontakt med ansvarig för hemsidan

– – – – – – – – – –

gatuvardar
Kontakt med samtliga gatuvärdar

Kontakt med respektive gatuvärd enligt nedan

krokusvagen
Gäller Snödropps- och Krokusvägen
tulpanvagen
irisvagen
vallmovagen
pionvagen
rosenvagen
astervagen
bellisvagen

dahlie-klintvagen

 

– – – – – – – – – –

serveringsgruppen
Kontakt med serveringsgruppen inkl reserver

flagghissning
Kontakt med ansvariga för flagghissning

grindar_las
Kontakt med ansvariga för grindar och dess lås

maskiner_vattenpumpar
Kontakt med ansvariga för allmänna maskiner och vattenpumpar

parkeringsvard
Kontakt med parkeringsvärd för att bl.a. boka parkeringsplats

nyckelansvarig
Kontakt med nyckelansvarig, för att bl. a. beställa grindnyckel

toalettstad_foreningshus
Kontakt med lokalvård för toaletter vid föreningshuset

toalettstad_norr-norra
Kontakt med lokalvård för toaletter vid norr-norra

grasklippningsansvarig
Kontakt med ansvarig för gräsklippning

byggnadskommitte
Kontakt med arbetsgruppen för byggnader

underhallsarbeten
Kontakt med ansvariga för övrigt underhåll

midsommarstang
Kontakt med ansvariga för midsommarstången