Notiser

Upphittad plånbok

En plånbok har hittats på området efter midsommarfirandet. Den återfås mot beskrivning på Rosenvägen 172.

Sommarmöte 17 augusti

Sommarmötet kommer i år att äga rum lördagen den 17 augusti. Vi ses kl 13.00 på gräsplanen vid föreningshuset. Mer info kommer när dagen närmar sig.

Respektera hastighetsgränsen!

Vi har fått in flera klagomål på att bilar, motorcyklar och mopeder kör alldeles för fort inom koloniområdet. Detta är förstås oacceptabelt. Rådande hastighets-begränsning är 10 km/tim, och det gäller alla! Låt oss tänka på detta så ingen olycka sker. Påminn även hantverkare och andra besökare om att hålla hastighetsgränsen.

Klippning av hagtornshäckarna

Enligt föreningens stadgar skall samtliga häckar vara av amerikansk hagtorn. Häckarna skall klippas före midsommar, och eftersom de inte får bli högre än 120 cm skall de klippas till en lägre höjd, då de ju fortsätter att växa hela sommaren.