Aktiviteter

Ny form för årsmötet

I år är ingenting som vanligt.

Vi har skjutit upp vårt årsmöte till den 7 juni. Det finns inte mycket som tyder på att situationen vad gäller smittspridningen av coronaviruset ska vara bättre då och därför har styrelsen beslutat att försöka genomföra årsmötet på nätet (och med vanlig post till det fåtal som inte har e-postadress).

Du har tidigare fått årsmöteshandlingarna via vårt nyhetsbrev (och med vanlig post enligt ovan). Du kan också ladda ner handlingarna här.

Här hittar du ett omarbetat förslag till dagordning. Det är i princip samma som tidigare. Vissa saker ändras av uppenbara skäl och det framgår.

På varje beslutspunkt finns förslag till beslut inskrivet.

Du kan instämma i förslaget eller inte instämma. Om du inte instämmer vill styrelsen ha ett annat förslag till beslut.

Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 maj via mail styrelse@tunakolonin.se (eller med brev i lådan i föreningshuset).

Om du instämmer behöver du inte göra något ytterligare.

Den 18 maj sammanträder styrelsen igen för att bl a hantera frågor i samband med detta. Om nödvändigt finns då tid att gå vidare med alternativa förslag (som självklart redovisas för alla) innan den 7 juni.

Detta tillvägagångssätt har stöd i en tillfällig lag SFS nr: 2020:198.

/Styrelsen, Koloniträdgårdsföreningen Tuna u.p.a.

2020-05-03

 

Läs mer

Håll hastigheten!

Nu körs det alldeles för fort inne på området igen. Vi måste återigen påminna om att det är 10 km/tim som är högsta tillåtna hastighet. Det sista vi vill är att det händer en olycka! Påminn även ev hantverkare som kör inne på området. Gäster skall parkera utanför grindarna. OBS ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT PARKERA PÅ VÄNDPLANERNA!

BOKNING AV TVÄTTMASKINEN

För att tvättmaskinen skall vara tillgänglig för städgruppen när de behöver tvätta moppar och trasor, inför vi nu förhandsbokning av tvättmaskinen. Det finns en lista där man skriver upp sig med namn och lottnummer.

 

PLANTERA ETT TRÄD FÖR FRAMTIDEN

För att synliggöra koloniträdgårdarnas viktiga bidrag till den biologiska mångfalden har koloniträdgårdsförbundet startat en trädkampanj. Målet är att plantera 1000 träd och buskar under perioden mars 2020 – augusti 2021. Kampanjen är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum nästa år.

Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundets senaste cirkulär där man kan läsa mer om kampanjen och lite andra nyheter.

2020-05-16

Läs mer

Toaletterna

 

Stort tack till alla som anmält sitt intresse för att ta en städvecka! Nu ser det ut som om toalettstädningen kommer att fungera hela säsongen. Vi har modifierat städinstruktionerna med tanke på covid-19, här hittar du en beskrivning av vad uppdraget innebär.

Toaletterna ska denna säsong INTE vara öppna för allmänheten. De SKA vara låsta, och alla medlemmar kan låsa upp dem med sin grindnyckel. Kom ihåg att låsa efter dig när du har besökt toalett eller dusch!

Städning av latrintömningsutrymmet ingår INTE i städarnas uppgifter. Ni som använder detta utrymme måste själva ansvara för att städa där. Lämna utrymmet i samma skick som du själv önskar finna det, och kom ihåg att låsa efter er.

Har du frågor om toaletterna, kontakta då Kristina Stenson på mail: kristina.stenson@comhem.se

2020-05-03

Läs mer