Om Tunakolonin

Tunakolonin är en ekonomisk förening som drivs av en vald styrelse. Underhållet på området sköts till stor del av kolonisterna gemensamt. Kolonin är fördelad på två områden och har en total yta av ca 16 hektar. Det finns 304 stugor med tillhörande tomt på vanligtvis drygt 400 kvm. Stugorna köps av kolonisterna medan marken, som ägs av Uppsala kommun, arrenderas.

Det finns två pumphus som förser tomterna med vatten från Fyrisån. Varje tomt har minst en tappkran för åvatten.  Dessutom finns tappkranar för färskvatten längs med vägarna på området. Vi värnar om miljön och har som mål att varje kolonist ska odla ekologiskt och minimera miljöpåverkan.

Föreningshuset, som är beläget mitt i området, rymmer duschar, toaletter, latrintömning,  tvättutrymmen, bastu och samlingslokal med stor altan. Samlingslokalen fungerar även utmärkt som festlokal och hyrs ut för detta ändamål.

Kort historik

1941 – Koloniföreningen bildas i september.

1942 – Kolonin ansluter sig till Svenska Koloniförbundet.

1942 – Vägar och vattenledningsnät färdigställs.

1943 – Kolonin med sina 210 lotter invigs den 15:e augusti.

1943 – Vägarna på området namngivs.

1945 – Konsumbutiken på kolonin invigs.

1946 – 101 nya lotter tas i bruk.

1946 – Dansbanan invigs.

1954 – Beslut om att installera el till kolonin fattas.

1963 – Föreningshuset invigs den 29 oktober.

1964 – Konsumbutiken på kolonin läggs ner.

1965 – Kolonins damer bildar en egen förening: Damklubben.

1967 – Dansbanan avvecklas.

1968 – I juni kopplas kolonin in på stadens vattenledningsnät.

1992 – Bärbyleden delar kolonin i två delar och vägarna Lövkojevägen och Floxvägen försvinner.

2007 – Tunakolonins första hemsida ser dagens ljus

2010 – Föreningshuset får en altan med tak och ett 40-tal sittplatser

2011 – Föreningshuset byggs ut och ansluts till kommunalt V/A. Ny hemsida!

2012 – Ny hemsida

Visste du att:

  • år 1942 kostade en kolonistuga mellan 1600 och 1960 kr och 10 öre/kvm i arrendeavgift?
  • Gunnar Leche, känd stadsarkitekt i Uppsala, var med och utformade de första stugorna?
  • Thor Modéen på 1950-alet skrev en visa tillägnad Tunakolonin, kallad Kolonivisa?
  • även M.E. Åberg har skrivit en sång om Tunakolonin som heter Tunasången?

Om detta och mycket, mycket mer kan du läsa i ”Tunabergskolonin 66 år”, en bok som föreningen gav ut med en historisk betraktelse om hur området har utvecklats. I boken finns berättelser med både gamla och nya bilder. Boken är uppskattad av många, inte bara kolonister utan även många andra som har varit i området som små.

Boken finns att köpa hos Anders Söderberg, Dahlievägen 329. Kostnad 200 kronor.