Parkeringsplatser i området

Ett begränsat antal parkeringsplatser finns att hyra för kolonins medlemmar. Våra förhyrda parkeringsplatser finns vid Krokusvägen, grind 1, Bellisvägen, grind 3 samt Dahlievägen, grind 4.

Är du som kolonist intresserad av att hyra en parkeringsplats, ta kontakt med parkeringsvärden – parkeringsvard@tunakolonin.se. Parkeringsplatserna är avsedda för personbilar.

Det finns inga besöksparkeringar, utan besökare med bil hänvisas antingen till parkeringen vid Tunabergsskolan, längs Väpnargatan, längs Fjärdhundragatan eller längs staketet på Tunabergsgatan.

Parkering i koloniområdet får endast ske på hyrda parkeringsplatser. Parkering på vägarna, framför eller utanför stugorna är endast tillåten för kortare i- och urlastningar. Läs våra utförliga parkeringsregler här.

Skötsel åligger den som hyr parkeringsplatsen, den skall hållas fri från ogräs. Den som inte håller sin p-plats i skick riskerar att bli av med den.

För att undvika körskador på vägarna byts till vinterlås under vinterhalvåret. Parkering/uppställning är inte tillåtet vintertid.

Tänk även på att det är 10 km/tim som gäller vid bilkörning i området. Det är många gående, cyklister mm som rör sig i området!