Parkera snett på Bellisvägen!

Ni som har p-platser utefter Bellisvägens högra sida ombedes att köra in snett från höger på era platser. Detta för att det skall bli mer plats och enklare att köra ut och in.