Vi saknar toalettstädare till 12 veckor i sommar!

Vi har länge bett er medlemmar att ställa upp och städa toaletterna under säsongen. Dessvärre har gensvaret varit dåligt, och vi har i dagsläget endast städare till 11 veckor. Säsongen är 23 veckor lång.

Får vi inte fler städare kommer vi inte att kunna ha toaletterna öppna alla veckor i sommar. Vi kommer då att fortsatt hålla dem låsta i början av säsongen, så att de kan städas under de mest besökta veckorna.

Använder du själv de gemensamma toaletterna och duscharna? Vem skall i så fall städa dem, tycker du?

Vill du ställa upp och ta en städvecka, kontakta då Kristina Stenson på mail: kristina.stenson@comhem.se

Här hittar du en beskrivning av vad uppdraget innebär.

Ett förtydligande: Vi förstår om det kan verka förvirrande att vi söker toalettstädare samtidigt som myndigheterna varje dag kommer med nya restriktioner för att hindra smittspridning. Men i dagsläget är det inte restriktioner som förhindrar att vi öppnar toaletterna, det är brist på städare. Självklart kommer de som städar att få tillräckliga instruktioner för hur städningen skall gå till, man kan exempelvis använda papper som kastas i stället för trasor etc.

Vi hoppas fortfarande på en säsong på kollan med öppna toaletter och vill vara förberedda i god tid, så du som kan tänka dig att ställa upp och städa är välkommen att kontakta Kristina.

2020-04-03