Slut på säsongen

Städdagen

Stort tack till alla som kom på höstens städdag , vi var väldigt många som kom trots regn och ingen korv. Alla var på gott humör, och gatuvärdarna ledde arbetet på ett toppenbra sätt. Nu är hela området städat. Det blev väldigt fint och vi fyllde hela den stora containern med trädgårdsavfall. Det ger en bra start till nästa säsong, tänk vad fort denna sommar har gått. Nu är det bara hem och längta till 1 maj igen.

Uppföljning besiktning stora träd

Den 25 september följde styrelsen upp besiktningen som genomfördes i juni då styrelsen prioriterade besiktning av stora träd.

Vi såg så mycket fina lotter, det finns fina bilder på Facebook i gruppen, ”Tunakollan” gå med om du inte har gjort det tidigare.

Det har varit en väldig aktivitet med fällning av stora träd och beskärning av stora gamla äppelträd mm på området, det gläder verkligen styrelsen att så många har hörsammat uppmaningen.

Men mycket finns ändå kvar att göra, ungefär 25 kolonister har meddelat styrelsen att dom ska beskära sina träd efter att skörden är bärgad senare i höst.

Ungefär 50 medlemmar kommer att få ett åläggande från styrelsen om att dom ska ta bort eller minska ner träd, buskage och barrträd. Med det sagt kan det fortfarande finnas träd som vi inte har sett under besiktningen, det är mycket att inspektera på alla 305 lotter. Så om du inte får något brev under hösten finns det fortfarande skäl att granska dina träd på lotten, kontakta styrelsen om du är osäker.

Mer information om stora träd finns på hemsidan under Information.

Ny besiktning av stora träd kommer att ske kontinuerligt under våren men vara klart senast 30 juni 2021.

Strax efter midsommar kommer styrelsen också besiktiga häckarna, mer information om det kommer.

De medlemmar som har riktigt illa skötta lotter har styrelsen kontaktat för att gemensamt försöka komma fram till en lösning. Målet är att ägaren ska städa upp på sin lott eller sälja, så styrelsen slipper starta en process med avhysning som är både en ledsam och mödosam procedur.

Återigen – ni som har varit väldigt lite på era lotter under sommaren och kanske tröttnat på kolonilivet bör överväga att sälja. Det finns många uppsalabor som är intresserade av lotterna.

Här kommer information igen om olika företag som kan hjälpa till med beskärning eller nedtagning av träd och buskar.

12Träd, 018-751 23 78, info@12trad.se
City Trädvård Sverige AB, 0735-06 22 97, info@citytradvard.se
Uppsala Fastighetstjänst, 018-53 88 08, info@uftab.se
Bladbasen Arborist, 0705-81 29 71, kontaktformulär

/2020-09-27