Sommarmöte 18 augusti

Styrelsen kallar till sommarmöte, lördagen den 18 augusti kl 13.00 på gräsplanen utanför föreningshuset.

Några av punkterna på dagordningen:

Val av ny styrelseledamot

Toalettstädningen

Arbetsplikten

Vi hoppas på stor uppslutning, välkomna!