Städdag 28 september

Lördagen den 28 september är det dags för höstens städdag. Alla med jämna lottnummer kallas denna gång. Även ni som har udda lottnummer men inte fullgjort er arbetsplikt i år är förstås välkomna att deltaga. Vi träffas vid föreningshuset kl 10.00 där gatuvärdarna fördelar dagens arbetsuppgifter. Medtag egna redskap och egen kaffemugg, fika och korv kommer att serveras efter avslutat arbete.

Senare på dagen anordnas skördefest, se separat inlägg!