Träff för nya kolonister

Tisdagen den 12 juni kl 19.00 ordnar koloniföreningens styrelse en träff för nya medlemmar. Vi håller till i föreningshuset.

Kvällen innehåller information om kolonin och om vad medlemskapet innebär. Informationen är viktig och dessutom är träffen ett bra tillfälle både att knyta kontakter och att ställa frågor.

Även ni som varit medlemmar ett tag men som missade det förra tillfället är hjärtligt välkomna att delta denna gång.