Winter is coming

Nu på måndag den 22 oktober kommer vinterlåsen att sättas på körgrindarna. Det betyder att ni som har motorfordon eller släpkärror innanför grindarna måste flytta dessa senast på söndag kväll.

Vattnet är avstängt för säsongen. Glöm inte att öppna alla kranar till åvattnet!

Alla toaletter och duschar har också låsts inför vintern, undantaget ”handikapp”toaletten samt bastun. Dessa utrymmen kan öppnas med GG-nyckeln. Då vi inte har någon som städar under vintern, vädjar vi till alla som nyttjar dessa utrymmen att själva hålla rent och snyggt.